*02

posted on 10 Mar 2011 03:54 by tatsumitomo in My-Diary
ความง่วงชนะทุกอย่างแม้แต่ความหิว
แต่ตอนนี้ความง่วงแพ้คะแนน 70 คะแนนเสร็จซักทีเถิดงาน (-/\-)

edit @ 10 Mar 2011 03:56:00 by 【☆BungKiez☆】

Comment

Comment:

Tweet

สุ้ๆคาพี่บุ้งงงงงงงง

#2 By E-keijung on 2011-03-11 02:01

5555 fighting! :D

#1 By 【☆ EvE ♥ Kazunari ☆】 on 2011-03-10 09:30