[TAG] 30 Days Challenge - Day03

posted on 04 Jun 2011 00:30 by tatsumitomo in My-Diary
 
 
Day 03- A picture of you and your friends
 
 
จริง ๆ เพื่อนก็มีหลายกรุ๊ปนะ :)

เช่น
 
 
 
 
 
กรุ๊ปเพื่อนสมัยมัธยม ...บางคนก็รู้จักกันมาตั้งกะม.1
พอม.2ม.3เรียนคนละห้อง ม.ปลาย3ปีก็มาเรียนด้วยกันอีก
ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่สนิทสุดตอนเรียนมัธยมเนาะ
 
 
 
 
กลุ่มเพื่อนสมัยป.ตรี
ก็เรียนด้วยกันมาตลอดตั้งกะปี 1 :)
 
 
 
 
กลุ่มเพื่อนที่เรียนป.โท ด้วยกัน
(อันนี้ถ่ายระหว่างเรียน ...คือกินไปเรียนไป สวดยวดมาก นิเทศจุฬา)
 
 
 
 
 
 
กลุ่มเพื่อนที่ไปตามดาราด้วยกัน
แต่ก็นับว่าสนิทกะกลุ่มนี่มากนะ เพราะมีไรก็คุยๆกันบ่อยๆ
ก็นับว่าสนิทสุดแล้วมั้ย?
 
 
 
 
 
 
ยังมีกลุ่มที่ไปเวิร์ค กลุ่มที่มารู้จักกันเพราะเพื่อนที่ไปเวิร์ค กลุ่มที่ไปตามเอเอฟด้วยกัน บลาๆๆๆ
 
 
 
สรุปว่าก็มีหลายกลุ่ม บางกลุ่มก็คุยเยอะ บางกลุ่มก็คุยน้อย บางกลุ่มก็มีบางคนซ้อนๆกันอยู่ 555
แต่เราก็รักเพื่อนๆเราทุกคนนะจ๊ะ จุ๊บๆ *3*

Comment

Comment:

Tweet

ซ้อนเยอะจริงๆ ก๊ากกก
รูปแรก...กูหาเมิงตั้งน้านนนน 55

#2 By 【☆ EvE ♥ Kazunari ☆】 on 2011-06-04 17:01

จุ๊บๆ ♥ ♥ ♥
เราเป็นกลุ่มน้องสาว กิกิ open-mounthed smile

#1 By Nina* on 2011-06-04 00:55