HBD to ME

posted on 12 Jun 2011 23:34 by tatsumitomo in My-Diary
เย่ ๆ
ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ผ่านไปอย่างงงๆ
ขนข้าวขนของย้ายบ้านทั้งวัน :)
แต่ก็เป็นปีที่มีความสุขดี
 
 
ขอบคุณทุกคำอวยพร :)
จากทุก ๆ ช่องทางที่จะสื่อสารกันมาได้ :)
ขอบคุณมากมาย
 
 
 
<3
 
 
 
ก็ไม่ขออะไรมากมาย
ขอให้เป็นอีกปีที่มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรงทั้งตัวเองและทั้งครอบครัวด้วย
แล้วก็ขอให้ผ่านการเรียนป.โทไปได้ภายในช่วงปีนี้ด้วยเถอะ :)
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

Happy Birthday naja
miss you so much

#2 By ~ Yo - Ya - E ~ on 2011-06-13 20:23

HBD ที่นี่อีกรอบ เย้ :D

#1 By 【☆ EvE ♥ Kazunari ☆】 on 2011-06-13 09:53